PUBLIKACE A MÉDIA

Komentáře a učebnice

Základy práva, učebnice Vysoké školy ekonomie a managementu, Praha 2007 od JUDr. Petra Zimy (a druhé vydání z roku 2011)

Právo stavby, monografie, C. H. Beck, 2015

Oceňování podniků v právní praxi, monografie, C. H. Beck, 2016

spoluautorství Komentáře Občanský zákoník (jednosvazkový), C. H. Beck, 2017

Články

K některým otázkám práva stavby odle nového občanského zákoníku, Právní rozhledy č. 5/2014, s 180 a násl.

Podjatost a předpojatost, Právní rozhledy č. 2/2014, s. 66 a násl.

K některým problémům oceňování z pohledu právní praxe, Ekonomické listy č. 2/2012
Zdroj: http://www.vsem.cz/ekonomicke-listy.html

K pokusu o uzákonění institutu laesio enormis, Právní rozhledy č. 9/2012, str. 328 a násl.

Oceňování při squeeze-outech, Právní rozhledy č. 8/2011 s. 267.

O kupní ceně jako (ne)podstatné náležitosti smlouvy o převodu účasti ve společnosti, Právní rozhledy č. 9/2009, s. 326

K některým problémům zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, Právní rozhledy č. 21/2008 s. 791

Legislativní okénka JUDr. Miroslava Sylly, v časopisu Liberálního institutu Terra Libera.

Nervový šok a sekundární oběti, Právní rozhledy 6/2008, s.216

Ještě k nejasnostem při formulacích žalob při vytěsnění, e-pravo, publikováno 21.2.2008 [stáhnout]

Vyšší moc a nový občanský zákoník, e-pravo.cz, publikováno dne 6. 2. 2008. [stáhnout]

Oceňování podniků při nedobrovolných transakcích, Právní fórum (časopis ASPI) 11/2007, s. 403 [stáhnout]

Skupinové žaloby a české právo, Právní fórum, březen 2007, s. 94 [stáhnout]

Právo výkupu po x-té a nikoliv naposledy, Právní rozhledy č. 19/2006, s.705 [stáhnout]

Český kříženec povinného a dobrovolného rozhodčího řízení, Právní rádce č. 5/2006, s. 28 [stáhnout]

Ústavní soud a nominační rituály, Bulletin advokacie 1/2006, s. 53 [stáhnout]

Vývoj rozhodování Ústavního soudu ve věcech vyvlastňování investic v akciových společnostech, Právní rozhledy 22/2005, s. 823 [stáhnout]

Stručný úvod do práva stavby, Právní rozhledy č. 8/2005, s. 287 [stáhnout]

Squeeze-out a Spruchverfahren, Právní rozhledy č. 1/2005, s. 27 [stáhnout]

Ovládací smlouvy a la tcheque, Právní rozhledy č 10/2004, s. 386 [stáhnout]

Kdy nelze projednávat v rozhodčím řízení spory podle § 220k odst. 1 obchodního zákoníku, Bulletin advokacie č. 4/2004 – str. 58 [stáhnout]

Přejímání některých prvků cizího práva obchodních společností Právní rozhledy č 9/2003, s. 438 [stáhnout]

Převod jmění u nás a ve světě Právní rozhledy č. 12/2003, s. 599 [stáhnout]

Povolení k pobytu pro jednatele ze zemí EU, Právní rozhledy – Evropské právo č. 12/2003, s. 12,

K tzv. hromadným žalobám, Právní rozhledy č. 3/2003, s. 178

(není-li uvedeno jinak, je autorem JUDr. Petr Zima)

časopis Právní rozhledy vydává nakladatelství C.H. Beck, časopis Právní forum vydává nakladatelství ASPI, časopis Právní rádce vydává nakladatelství Economia, a.s.

Média

Vystoupení JUDr. Petra Zimy v pořadu Reportéři ČT - leden 2011 - ohledně vyvlastnění akcionářů společnosti Arcelor Mittal Ostrava a. s.

(14. 6. 2009) Na blogu Jiné právo komentoval nález, v němž jsme zastupovali úspěšného stěžovatele, právník Zdeněk Kühn ("Nález ÚS ve věci věkové diskriminace").

(13. 6. 2009) Deník Právo na první straně informoval o výsledku řízení před Ústavním soudem, v němž naše kancelář zastupovala úspěšného stěžovatele doc. J. H. Ve stejný den zprávu publikoval server novinky.cz ("Úřad vlády vyhodil zaměstnance neoprávněně, rozhodl soud") a další media, např. Radio Česko, portal ČT24, ceskénoviny.cz aj.

( 23. 1. 2008) JUDr. Zima dne  na tiskové konference senátorky Soňi Paukrtové presentoval koncepty squeeze-out v ČR, Německu a Rakousku.

Ekonom č. 40/2007 z října 2007 cituje JUDr. Petra Zimu k otázce problémů spojených s návrhem zákona o nabídkách převzetí.

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz